منبع تغذیه امرن مدل S8VK-S

منبع تغذیه امرن مدل S8VK-S یک منبع تغذیه سوئیچینگ است و برای پانل‌های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از منبع تغذیه امرن در مدل‌های گوناگون 30 تا 480 وات طراحی و تولید شده است. در منابع تغذیه امرن مدل S8VK-S که از توان 60 و 120 وات برخوردار هستند، میتوان تا 120 درصد قدرت آن‌‌ها را افزایش داد. همچنین در دو مدل 240 و 480 وات، توان افزایش قدرت به 150 درصد خواهد رسید.