سنسور مجاورتی امرن مدل E2B

از ویژگی های سنسور مجاورتی امرن مدل E2B می توان به قیمت اقتصادی و قابلیت اطمینان بالای آن اشاره کرد. یکی از کارکرد های این سنسور قابل مشاهده بودن از  تمام زوایا است زیرا این سنسور از یک نشانگر همه جانبه بهره می برد. سنسور القایی E2B در محدوده دمایی -25 تا 75 درجه سانتی گراد قابل بکارگیری و استفاده می باشد.