سنسور فتوالکتریک امرن مدل E3JK

اگر بخواهیم که یک سنسور فوتوالکتریک ولتاژ با فاصله سنجش طولانی را به شما معرفی کنیم سنسور قطعا از فتوالکتریک امرن مدل E3JK را نام خواهیم برد.
نسل جدید خانواده E3JK در سایز های به شکل مربع و با عملکرد سنجش و سهولت عملکرد را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.