رله امرن G2RV-SR Slim I/O Relay

شرکت امرون یک شرکت ژاپنی (Omron) مطرح تولید کننده لوازم الکترونیکی است. رله‌ها ( رله امرن G2RV-SR Slim I/O Relay ) دستگاه‌هایی هستند که از طریق سیگنال‌های عملکردی ورودی که تحت کنترل کلیدهای مختلف قرار دارد، مدارهای الکتریکی را قطع و وصل می‌کنند. انواع رله‌های شرکت امرون عبارتند از رله‌های چند منظوره، رله‌های ایمنی، رله‌های ترمینالی، ترمینال‌های رله‌ای I/O، رله‌های حالت جامد، کنترل کننده‌های نیرو و کلیدهای ولتاژ پایین.