تایمر (زمان سنج) امرن مدلH5CX

تایمر (زمان سنج) امرن مدل H5CX یک زمان سنج دیجیتالی است که امکان سنجش زمان و برنامه ریزی بین 1ms تا 1000 ساعت را دارد.این تایمر دارای 12 حالت کاربری متفاوت است. وظیفه تایمرها این است که با برنامه ریزی زمانی دقیق و قطع و وصل کردن کنتاکت‌های خود، امکان طرح ریزی زمانی دستگاه‌های صنعتی را با حساسیت زمانی بسیار زیاد فراهم کند.