اس اس آر امرن مدل G3PA

اس اس آر امرن مدل G3PA

اس اس آر امرن مدل G3PA رله حالت جامد ابعاد کوچکتری دارد واین حالت به دلیل طراحی آن است که به صورت هیتسینک طراحی شده است، شما می توانید به راحتی و به سهولت پاور کارتریج اس اس آر G3PA امرن Omron را تعویض کنید.