اس اس آر امرن مدل G3NA

اس اس آر امرون مدل G3NA دارای جریان خروجی از 5 آمپر  تا 90 آمپر و ولتاژهای خروجی 24 تا 480 VAC و از 5 تا 200 VDC است و  G3NA دارای نشانگر LED قرمز و وریستور داخلی است.