آمپلی فایر سنسور فیبرنوری امرن مدل E3X-NA

آمپلی فایر سنسور فیبرنوری امرن مدل E3X-NA

آمپلی فایر سنسور فیبرنوری امرن مدل E3X-NA یک تقویت کننده فیبر دیجیتال با تنظیم پتانسیومتری است.

E3X-NA امرن برای کاربردهای فیبر استاندارد یک تقویت کننده ی ایده آل است.

E3X-NA امرن دارای سرعت بالا، کاربردهای فیبر استاندارد،  و نمایشگر بارگرافی می باشد.