منبع تغذیه امرن مدلS8VK-G

منبع تغذیه امرن S8VK-G یک منبع تغذیه با  توان از 15 تا 480 وات است که قابلیت موازی شدن دارد. منبع تغذیه امرن s8vk  کوچکترین منبع تغذیه با این نوع توان و امکانات در بازار تجهیزات صنعتی است.