تایمر امرون، یکی از مهم‌ترین تجهیزاتی می‌باشد که در اتوماسیون صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای کنترل زمان شروع یا پایان و تعیین مدت زمان یک عملکرد یا فعالیت، می توان از این وسیله استفاده کرد.
اگر بخواهیم به طور کلی تایمر هارا تقسیم بندی کنیم، می توانیم آن هارا به دو دسته آنالوگ و دیجیتالی تقسیم کنیم. تفاوت این دو مدل در آن است که تایمر های آنالوگ، فاقد صفحه نمایش LED هست، اما تایمر های دیجیتالی، از این مزیت برخوردارند.
در واقع هنگامی که به تایمر، جریان برق وصل شود تایمر شروع به فعالیت می‌کند و تغییر حالت در کنتاکت‌های داخلی آن دیده خواهد شد. تغییر حالت کنتاکت‌های داخلی تایمر به این طریق است که کنتاکت‌های باز، شروع به بسته شدن و کنتاکت‌های بسته، شروع به باز شدن می‌نمایند.

گاهی در پروژه‌‌های صنعتی، ضروری است که زمان‌بندی خاصی روی کار اعمال شود. برای اعمال این زمان‌بندی، از تایمر استفاده‌ می‌شود.

انواع تایمر امرون

تایمر دیجیتالی H5CX 

تایمر آنالوگ مولتی رنج H3CR 

تایمر آنالوگ کتابی H3DK

تایمر آنالوگ کتابی باریک H3DS

تایمر حالت جامد H3DT

تایمر آنالوگ H3YN/H3YN-B

حال که با انواع تایمر امرون آشنا شدیم، حالت های کاری یک تایمر را به شما معرفی خواهیم کرد.

حالت‌‌های کاری در یک تایمر صنعتی

مد تأخیر در وصل (ON Delay Timer)

مد تأخیر در قطع (Off Delay Timer)

مد وقفه (Interval Timer)

مد چشمک‌زن (Flicker Timer)

کلام آخر

تایمرها که با نام رله زمانی نیز شهرت دارند، کاربرد بی‌شماری در صنعت نیز دارند. انواع متفاوتی از حالت‌های تایمر در صنعت مورد استفاده می‌باشد.