چرا بازرگانی بهفر

 بازرگانی بهفر ارائه دهنده انواع تجهیزات صنعتی از برندهای امرون، یاسکاوا و آتونیکس می باشد و این شرکت مفختر است که مدیریت نمایندگی امرون و نمایندگی آتونیکس و نمایندگی یاسکاوا را در سطح کشور برعهده دارد .

درباره بهفر امرون