کانتر دیجیتال آتونیکس

نمایندگی آتونیکس

کانتر آتونیکس

کانتر آتونیکس یک شمارنده است که با منطق دیجیتال کار می‌کند. یک مدار دیجیتال متوالی است که یک خط ورودی به نام کلاک و چندین خط خروجی دارد

جزئیات »