نمایندگی آتونیکس

پنل متر چیست

پنل متر ها و ترمومترها برای اندازه گیری و نمایش کمیت های فیزیکی و الکتریکی مختلف استفاده می‌شود. معمولاً بر روی تابلوها و تجهیزات صنعتی نصب می شوند

جزئیات »