سنسور آتونیکس

ترمیستور چیست؟

ترمیستور یک قطعه مقاومتی است و بر اساس قانون اهم، عمل می کند پس اگر جریان از آن بگذرد باعث افت ولتاژ می شود.در حقیقت یک سنسور ترمیستور یک سنسور پسیو است.

جزئیات »