سنسور مقاومتی دما RTD

سنسور آتونیکس

سنسور مقاومتی دما RTD

سنسور مقاومتی دما دارای یک مقاومت است که مقدار مقاومت بر اساس تغییر دما تغییر می‌کند. این سنسورها در آزمایشگاه ها و تولیدات صنعتی استفاده می شود

جزئیات »