فروش آتونیکس

سنسور فتو الکتریک چیست

سنسور فتوالکتریک نوعی ابزار برای تشخیص موقعیت است. این سنسور از پرتو نور برای عملکرد خود استفاده می کند. این سنسورها از ساختار داخلی ساده برخوردار هستند

جزئیات »