نمایندگی آتونیکس

سنسور خازنی آتونیکس

سنسورخازنی آتونیکس یکی دیگر از زیرمجموعه‌های سنسورهای غیر تماسی است. این سنسور ها غالباً به غیر فلز ها حساس هستند و بدون کنتاکت الکتریکی می باشند.

جزئیات »