فروش آتونیکس

ترموستات آتونیکس

ترموستات آتونیکس یک کنترل کننده الکتریکی خودکار است .معمولاً برای دستگاه‌های گرمایشی و سرمایشی استفاده می شود. با قطع و وصل دستگاه دمای محیط ثابت نگه داشته شود.

جزئیات »