نمایندگی آتونیکس

تایمر صنعتی چیست

تایمر صنعتی وسیله‌ای است که سیگنال های ورودی را دریافت می کند و پس از رسیدن به زمان مشخص که از قبل تعیین شده سیگنال خروجی را ارسال می‌کند.

جزئیات »