سنسور آتونیکس

حسگر مجاورتی

از معمول ترین سنسورهای به کار گرفته شده در خط تولید،حسگر مجاورتی است. در حقیقت سنسور مجاورتی قادر به تشخیص اجسام بدون هیچگونه تماس فیزیکی است.

جزئیات »
فروش آتونیکس

تایمر آبیاری و انواع آن

تایمر آبیاری به تجهیزاتی گفته می‌شود که برای آب دهی گل ها و گیاهان در مکان های مختلف با برنامه زمانبندی شده جهت مدیریت آبیاری به کار می‌رود.

جزئیات »
فروش آتونیکس

سنسور بیوالکتریک

سنسور بیوالکتریک برپایه مواد بیولوژیکی گستره وسیعی از کاربردها نظیر صنایع دارویی،علوم محیطی، صنایع غذایی ، صنایع نظامی بخصوص شاخهBiowar و …را شامل می‌شود.

جزئیات »