فروش آتونیکس

تایمر آبیاری و انواع آن

تایمر آبیاری به تجهیزاتی گفته می‌شود که برای آب دهی گل ها و گیاهان در مکان های مختلف با برنامه زمانبندی شده جهت مدیریت آبیاری به کار می‌رود.

جزئیات »